Personvernregler

Vi behandler dine personopplysninger for å:

Kunne administrere ditt kjøp når du handler hos oss og også din konto hvis du har valgt å ha en. Du skal for eksempel ha mulighet til å utnytte de funksjonene du gis tilgang til ved oppretting av kontoen. Vi gjør det også for at kommunikasjon og tilbud fra oss skal bli så relevante og interessante som mulig. Det vil si at når vi kontakter deg via e-post, SMS, telefon og post skal vårt tilbud være basert på din kjøpshistorikk og varer du faktisk har vist interesse for.


Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Du har flere rettigheter iht. GDPR blant annet retten til innvending mot markedsføring.
Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Verdifull.no med organisasjonsnummer 920437958 er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.
I denne policyen vil vi informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av oss når du handler hos oss, når du besøker oss online og identifiserer deg, oppretter og bruker en konto samt når du får nyhetsbrev, postutsendelser, telefonsamtaler, informasjon eller annen markedsføring fra oss.

Hvis du har noen spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil henvende deg til oss for å utøve dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss. Du når oss enklest på [email protected]

Hvordan behandler vi dine opplysninger?

Sammenfattende behandler vi dine personopplysninger for å:
• administrere ditt kjøp når du handler hos oss
• administrere din konto hvis du har valgt å opprette en, f.eks. for at du skal kunne utnytte de funksjoner som du gis tilgang til ved oppretting av din kundekonto
• sende markedsføring til deg via e-post.
• ta frem tilpassede og for deg relevante tilbud basert på din kjøpshistorikk og de varer som du har vist interesse for, for eksempel ved å klikke på dem i vårt nyhetsbrev.
• følge gjeldende lover og regler
• tilby funksjonalitet på hjemmesiden slik at den er så brukervennlig som mulig

Vi i Verdifull anstrenger oss for å være så tydelige som mulig i måten vi behandler dine personopplysninger på.
Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi arbeider aktivt med å følge EUs personvernforordning (GDPR). Vi har interne rutiner som sikrer at ikke flere personer enn nødvendig har tilgang til dine opplysninger.
Må du gi dine personopplysninger til oss og hva hender om du ikke gjør det?

For at vi skal kunne gi deg visse tjenester og for at det skal være mulig å inngå avtale med Verdifull kreves det at du gir oss visse personopplysninger. Hvis du ikke gir de personopplysningene som kreves for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, kan vi f.eks. ikke levere dine varer.

Hvis du ikke gir den informasjonen som kreves for en behandling som vi utfører basert på ditt samtykke, kan vi ikke behandle dine personopplysninger for dette formålet. Ditt samtykke kreves f.eks. hvis du fortsatt ønsker å få nyhetsbrev og postutsendelser som inneholder informasjon og tilbud til deg lenger enn den perioden vi ellers sender deg informasjon (se nedenfor).


Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger behandles kun av Verdifull.

Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Iht. EUs personvernforordning (GDPR) har du visse rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. Vi har beskrevet hvilke rettigheter du har og hva de innebærer nedenfor. For å utøve dine rettigheter er du velkommen til å kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor.
Tilbakekalling av ditt samtykke

Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på at du har gitt oss ditt samtykke, har du rett til når som helst å tilbakekalle hele eller deler av et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Tilbakekallingen av samtykket gjelder fra og med dagen for tilbakekallingen.

Rett til innsyn
Du har rett til å få en bekreftelse på om personopplysninger, som berører deg, behandles og rett til innsyn i informasjon om hvordan personopplysningene behandles, f.eks. formålet med behandlingen og hvilke kategorier av personopplysninger som behandlingen gjelder. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som er under behandling.

Rett til retting
Du har også rett til å få feilaktige personopplysninger rettet uten unødvendige forsinkelser, og ved å gi informasjon komplettere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting
Du har rett til å begjære sletting av dine personopplysninger hvis:
•    personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål som de ble samlet inn eller behandlet for,
•    du tilbakekaller ditt samtykke som behandlingen bygger på og det ikke finnes noen annen rettslig grunn for behandlingen,
•    du har innvendinger mot behandlingen forutsatt at vi ikke har berettiget grunn for å fortsette med behandlingen som veier tyngre enn dine berettigede grunner å ikke fortsette,
•    personopplysningene har blitt behandlet på ulovlig vis,
•    personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi omfattes av.
Verdifull sletter dine personopplysninger på ditt ønske, under den forutsetning at vi ikke har en forpliktelse til å lagre personopplysningene iht. EUs personvernforordning (GDPR) eller annen lovstiftning.

Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å begjære at behandlingen av dine personopplysninger begrenses hvis:
•    du bestrider opplysningenes korrekthet (men kun i den perioden som gir oss mulighet til å kontrollere dette),
•    behandlingen er ulovlig og du vil at vi begrenser opplysningene istedenfor å slette dem,
•    du behøver personopplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, men vi ikke lenger behøver personopplysningene,
•    du har innvendinger mot behandlingen om vi ikke har gjort en interesseavveining.

Rett til innvending mot behandling
Du har rett til når som helst å innvende mot behandling av dine personopplysninger basert på en interesseavveining – inkludert profilering. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi kan fremvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det skjer for fastsettelse, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
Du har også rett til å innvende at dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål, noe som inkluderer profilering i den grad den har en sammenheng med slik direkte markedsføring. Hvis du innvender mot markedsføring og/eller profilering, kommer dine personopplysninger ikke lenger til å bli behandlet for slike formål.

Rett til å sende inn klagemål
Du har rett til å sende inn klagemål til en ansvarlig tilsynsmyndighet (uten at det påvirker noen annen administrativ prosedyre eller rettsmiddel). Et slikt klagemål sendes med fordel til myndigheten i den medlemsstaten innen EU/EØS der du har din faste bopel, der du arbeider eller der en overtredelse av gjeldende lover og regler for databeskyttelse påstås å ha forekommet. Ansvarlig tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet som du når på www.datatilsynet.no.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å hente ut personopplysninger som berører deg og som du har gitt oss i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet) når:
•    behandlingen grunner på ditt samtykke eller på en avtale,
•    behandlingen skjer automatisk.

Du har rett til overføring av personopplysningene direkte fra oss til en annen personopplysningsansvarlig når dette er teknisk mulig.

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://www.verdifull.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Kontaktskjemaer

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen innholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse

Hvem vi deler dine opplysninger med

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Din kontaktinformasjon

Tilleggsinformasjon

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Våre rutiner for datalekkasjer

Hvilke tredjeparter vi mottar opplysninger fra

Hvilke automatiske avgjørelser som tas og/eller hva slags profiler som bygges på grunnlag av brukernes opplysninger.

Opplysningskrav fra bransjelovgivning

 

Denne eksempelteksten inneholder grunnleggende om hvilke personlige data butikken din kan samle inn, lagre og dele, samt hvem som har tilgang til dataene. Avhengig av hvilke innstillinger som er aktivert og hvilke utvidelser som brukes, vil den spesifikke informasjonen som er delt av butikken, variere. Vi anbefaler å rådføre deg med en advokat når du bestemmer hvilken informasjon som skal tas opp i dine personvernregler.

Vi samler inn informasjon om deg under betalingsprosessen i vår butikk.

Hva vi samler og lagrer

Når du besøker nettsiden vår, samler vi:

 • Produkter du har sett: Vi bruker dette til for eksempel å vise deg produkter du nylig har sett
 • Plassering, IP-adresse og nettlesertype: Vi bruker dette til formål som estimering av skatter og frakt
 • Fraktadresse: vi ber deg om å skrive inn dette, slik at vi for eksempel kan estimere frakt før du legger inn en bestilling, og sende deg bestillingen!

Vi bruker også informasjonskapsler for å holde oversikt over innholdet i handlekurven mens du surfer på nettstedet vårt.

Merk: du vil kanskje beskrive nærmere hvordan du bruker informasjonskapsler, og lenke til det herfra.

Når du kjøper fra oss, ber vi deg om å gi informasjon, inkludert navn, faktureringsadresse, fraktadresse, e-postadresse, telefonnummer, kredittkort/betalingsinformasjon og valgfri kontoinformasjon som brukernavn og passord. Vi bruker denne informasjonen til for eksempel:

 • Send deg informasjon om din konto og bestilling
 • Svar på dine forespørsler, inkludert tilbakebetalinger og klager
 • Behandle betalinger og forhindre svindel
 • Sett opp din konto for butikken vår
 • Overholde alle juridiske forpliktelser vi har, som å beregne skatt
 • For å forbedre våre butikktjenester
 • Send deg markedsføringsmeldinger, hvis du velger å motta dem

Hvis du oppretter en konto, lagrer vi ditt navn, adresse, e-post og telefonnummer, som vil bli brukt til å fylle ut kassen for fremtidige bestillinger.

Som hovedregel tar vi kun vare på opplysninger om deg så lenge vi trenger dem til de formål som opplysningene er samlet inn til, og vi ikke lenger er lovpålagt å beholde dem. Vi vil for eksempel tar vare på ordreinformasjon i XXX år av regnskaps- og skattemessige årsaker. Dette inkluderer navn og e-postadresse samt faktura- og leveringsadresse.

Vi tar også vare på kommentarer og omtaler, hvis du velger å skrive dem.

Hvem som har tilgang

Medlemmer av vår stab har tilgang til informasjonen du oppgir til oss. For eksempel både Systemadministrator og Butikksjefer har tilgang til:

 • Ordreinformasjon, slik som hva som er kjøpt, når det ble kjøpt og hvor det skal bli fraktet til, og
 • Kundeopplysninger som for eksempel navn, e-postadresse samt faktura- og leveringsadresse.

Vår stab har tilgang til denne informasjonen for å hjelpe til med å gjennomføre ordre, behandle refunderinger og gi deg kundestøtte.

Hva vi deler med andre

I denne seksjonen bør du ha en liste over hvem du deler opplysninger med, og hvorfor du gjør det. Dette kan inkludere, men ikke være begrenset til: analyse, markedsføring, fraktleverandører og andre tredjepartsleverandører.

Vi deler opplysninger med tredjepartsleverandører som hjelper oss med å behandle bestillinger og levere nettbutikkstjenesten; for eksempel

Klarna Checkout

When you place an order in the webstore with Klarna Checkout as the choosen payment method, information about the products in the order (name, price, quantity, SKU) is sent to Klarna. When the purchase is finalized Klarna sends your billing and shipping address back to the webstore. This data plus an unique identifier for the purchase is then stored as billing and shipping data in the order in WooCommerce.